Summer
Course name Health-enhancing Physical Activity and Technology
Course date 20.05.2024 - 28.06.2024
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Irma Gerstenmaier
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 11.03.2024 - 10.05.2024
Implementation plan
Enrol

Health-enhancing Physical Activity and Technology

20.05.2024 - 28.06.2024

Course description

Tavoite:

Opiskelija

 • osaa käyttää keskeisiä terveysliikuntaan liittyviä käsitteitä ja ymmärtää terveysliikunnan erityispiirteet
 • ymmärtää liikunnan merkityksen osana omaa hyvinvointiaan
 • osaa rakentaa itselleen monipuolisen harjoittelukokonaisuuden ja ottaa siinä huomioon terveysliikunnan näkökulmat
 • osaa toteuttaa monipuolista terveysliikunnan näkökulmat sisältävää harjoittelukokonaisuutta kaupunkimaisessa ympäristössä
 • osaa käyttää uusinta terveysliikuntateknologiaa säännöllisen ja jatkuvan liikuntaharrastuksen motivointiin sekä liikunnan laadun seurantaan.

Sisältö:

 • Liikunta edistämässä terveyttä
 • Yksilöllisyys liikunnan harrastamisessa
 • Terveysliikunnan tuottama fyysinen hyvinvointi
 • Terveysliikunnan tuottama koettu hyvinvointi
 • Liikuntaharrastuksen aloittamiseen ja seuraamiseen kehitettyjä kenttätestejä
 • Sykkeenmukaisen harjoittelun periaatteet
 • Erilaisia terveysliikuntateknologisia innovaatioita liikkumisen tukena
 • Uusimpia liikuntatrendejä

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Hyväksyttyyn kokonaisarviointiin vaaditaan kaikkien osioiden hyväksytty suoritus.

Osio 1 Arjen hyvinvointi: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä (hyväksytty / hylätty)

Osio 2 Liikkumissuunnitelma: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + oma yhteeenveto saaduista palautteista (hyväksytty / hylätty)

Osio 3 Liikuntateknologisen laitteen ja/ tai sovelluksen käyttökokemus liikkumissuunnitelman kokeilujaksolta: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä (hyväksytty / hylätty)

Osio 4 Oman oppimisen pohdinta: Yksilötehtävä (hyväksytty / hylätty)

Course way of working and time table

 • Osio 1 Arjen hyvinvointi: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä 20.5. – 31.5.2024
 • Osio 2 Liikkumissuunnitelman laatiminen: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + yhteenveto saaduista palautteista 1.6. – 13.6.2024
 • Osio 3 Liikuntateknologisen laitteen ja/ tai sovelluksen käyttökokemus liikkumissuunnitelman kokeilujaksolta: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä 10.6. – 26.6.2024
 • Osio 4 Oman oppimisen pohdinta: Yksilötehtävä 27.6. – 28.6.2024

Course info

Verkkoympäristö, Moodle:  Terveysliikunta ja -teknologia (VOK). Verkkokurssin toteutus 20.5.-28.6.2024, ohjeistetun viikkorytmin mukaan.