Syksy
Opintojakson nimi Terveysliikunta ja -teknologia
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 07.10.2022
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Irma Gerstenmaier
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 21.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Terveysliikunta ja -teknologia

29.08.2022 - 07.10.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoite:

Opiskelija

 • osaa käyttää keskeisiä terveysliikuntaan liittyviä käsitteitä ja ymmärtää terveysliikunnan erityispiirteet
 • ymmärtää liikunnan merkityksen osana omaa hyvinvointiaan
 • osaa rakentaa itselleen monipuolisen harjoittelukokonaisuuden ja ottaa siinä huomioon terveysliikunnan näkökulmat
 • osaa toteuttaa monipuolista terveysliikunnan näkökulmat sisältävää harjoittelukokonaisuutta kaupunkimaisessa ympäristössä
 • osaa käyttää uusinta terveysliikuntateknologiaa säännöllisen ja jatkuvan liikuntaharrastuksen motivointiin sekä liikunnan laadun seurantaan.

Sisältö:

 • Liikunta edistämässä terveyttä
 • Yksilöllisyys liikunnan harrastamisessa
 • Terveysliikunnan tuottama fyysinen hyvinvointi
 • Terveysliikunnan tuottama koettu hyvinvointi
 • Liikuntaharrastuksen aloittamiseen ja seuraamiseen kehitettyjä kenttätestejä
 • Sykkeenmukaisen harjoittelun periaatteet
 • Erilaisia terveysliikuntateknologisia innovaatioita liikkumisen tukena
 • Uusimpia liikuntatrendejä

Arviointikriteerit

Arvointiasteikko 0-5

Tyydyttävä 1-2

Opiskelija osaa: osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta käyttää oikein useimpia alan käsitteitä tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Hyvä 3-4

Opiskelija osaa: etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti perustella toimintaansa johdonmukaisesti osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Kiitettävä 5

Opiskelija osaa: käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Orientaatioluento on tallennettu Moodle työtilaan ja voit tutustua siihen valisemanasi ajankohtana. Toteutus kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä 29.8. – 7.10.2022.

Osio 1 Arjen hyvinvointi: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä 29.8. – 9.9.2022 Osio 2 Liikkumissuunnitelma: Yksilötehtävä + vertaispalautteet 10.9. – 26.9.2022 Osio 3 Käyttökokemus liikuntateknologisen laitteen ja/ tai sovelluksen käytöstä: Yksilötehtävä + vertaispalautteet 19.9. – 5.10.2022 Osio 4 Oman oppimisen pohdinta + palautekysely: Yksilötehtävä 6.10. – 7.10.2022

Opintojakson tiedot

Hengähdä hetkeksi ja tule mukaan pohtimaan oman arjen hyvinvointiisi vaikuttavia tekijöitä! Opintojakso suoritetaan kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä aikavälillä 29.8.-7.10.2022. Tarvitset koko opintojakson ajan tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden. Opintojakso vaatii työskentelyä koko 6 viikon ajan. Tehtävien palautukset ja pienryhmässä tapahtuvat keskustelut ovat ennakkoon aikataulutettu. Varaa aikaa tehtävien tekemiseen heti verkkokurssin ensimmäisellä viikolla eli vko 35.