Non-stop
Course name Office Software and Computer Logic
Course date 22.04.2024 - 30.11.2024
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Harri Saarinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.03.2024 - 15.11.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Office Software and Computer Logic

22.04.2024 - 30.11.2024

Course description

Opiskelija saa perusteellisen käsityksen toimisto-ohjelmista Microsoft Word, PowerPoint ja Excel. Excelin avulla opitaan tavanomaisen käytön lisäksi sitä, miten lukuja voidaan muuntaa ihmisen ymmärtämästä muodosta tietokoneen ymmärtämään muotoon ja toisin päin, sekä loogista päättelyä.

  • Word-asiakirjan tuottaminen
  • PowerPoint-esityksen tuottaminen
  • Excel-tehtävät: taulukon esittely, solukoordinaatit, laskenta, viittaukset (suhteellinen, seka-, absoluuttinen), funktiot, kaaviot
  • Lukujen muunto 2-, 10- ja 16-järjestelmien välillä, IF, AND ja OR-funktiot, 1=TRUE, 0=FALSE, soveltaminen mm. aliverkon peitteessä ja käyttö tietoverkkomäärityksissä.

Assessment criteria

Arvosana 1: Opiskelija on todentanut sekä Word-, PowerPoint- että Excel-osaamisensa saamalla hyväksytyn arvioinnin kaikkien kolmen toimisto-ohjelman tehtävistä. Kokonaispistemäärä on 50 – 59 % maksimista.

Arvosana 2: Opiskelija on todentanut sekä Word-, PowerPoint- että Excel-osaamisensa saamalla hyväksytyn arvioinnin kaikkien kolmen toimisto-ohjelman tehtävistä. Kokonaispistemäärä on 60 – 69 % maksimista.

Arvosana 3: Opiskelija on todentanut sekä Word-, PowerPoint- että Excel-osaamisensa saamalla hyväksytyn arvioinnin kaikkien kolmen toimisto-ohjelman tehtävistä. Kokonaispistemäärä on 70 – 79 % maksimista.

Arvosana 4: Opiskelija on todentanut sekä Word-, PowerPoint- että Excel-osaamisensa saamalla hyväksytyn arvioinnin kaikkien kolmen toimisto-ohjelman tehtävistä. Kokonaispistemäärä on 80 – 89 % maksimista.

Arvosana 5: Opiskelija on todentanut sekä Word-, PowerPoint- että Excel-osaamisensa saamalla hyväksytyn arvioinnin kaikkien kolmen toimisto-ohjelman tehtävistä. Kokonaispistemäärä on 90 – 100 % maksimista.

Hylätty Opintojakso hylätään, jos yksikin seuraavista kriteereistä toteutuu:

  • Word-osaaminen on alle puolet vaaditusta tasosta. tai
  • PowerPoint-osaaminen on alle puolet vaaditusta tasosta tai
  • Excel-osaaminen on alle puolet vaaditusta tasosta.

Course way of working and time table

Itseopiskelukurssi, nonstop. Oppimisalustana TUNI Moodle, https://moodle.tuni.fi.

Sisältää tarvittavan oppimateriaalin, omaehtoisia harjoituksia ja opetusvideoita sekä tehtävänannot, jotka palautetaan palautuskansioihin.

Course enrolment info

Useissa AMKeissa pystyt ilmoittautumaan tälle TAMKin opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulusi Pepistä hakemalla Tampereen ammattikorkeakoulun ristiinopiskelun tarjontaa. Tämä on opiskelijalle kätevämpi tapa ilmoittautua kuin campusonline.fi-portaalin verkkolomakkeet. Ethän kuitenkaan koskaan ilmoittaudu kahta kautta samalle kurssille!

  • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.
  • TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.