Non-stop
Opintojakson nimi Toimistosovellukset ja tietotekninen logiikka
Opintojakson ajankohta 22.04.2024 - 30.11.2024
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Harri Saarinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.03.2024 - 15.11.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Toimistosovellukset ja tietotekninen logiikka

22.04.2024 - 30.11.2024

Opintojakson kuvaus

Opiskelija saa perusteellisen käsityksen toimisto-ohjelmista Microsoft Word, PowerPoint ja Excel. Excelin avulla opitaan tavanomaisen käytön lisäksi sitä, miten lukuja voidaan muuntaa ihmisen ymmärtämästä muodosta tietokoneen ymmärtämään muotoon ja toisin päin, sekä loogista päättelyä.

  • Word-asiakirjan tuottaminen
  • PowerPoint-esityksen tuottaminen
  • Excel-tehtävät: taulukon esittely, solukoordinaatit, laskenta, viittaukset (suhteellinen, seka-, absoluuttinen), funktiot, kaaviot
  • Lukujen muunto 2-, 10- ja 16-järjestelmien välillä, IF, AND ja OR-funktiot, 1=TRUE, 0=FALSE, soveltaminen mm. aliverkon peitteessä ja käyttö tietoverkkomäärityksissä.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija on todentanut sekä Word-, PowerPoint- että Excel-osaamisensa saamalla hyväksytyn arvioinnin kaikkien kolmen toimisto-ohjelman tehtävistä. Kokonaispistemäärä on 50 – 59 % maksimista.

Arvosana 2: Opiskelija on todentanut sekä Word-, PowerPoint- että Excel-osaamisensa saamalla hyväksytyn arvioinnin kaikkien kolmen toimisto-ohjelman tehtävistä. Kokonaispistemäärä on 60 – 69 % maksimista.

Arvosana 3: Opiskelija on todentanut sekä Word-, PowerPoint- että Excel-osaamisensa saamalla hyväksytyn arvioinnin kaikkien kolmen toimisto-ohjelman tehtävistä. Kokonaispistemäärä on 70 – 79 % maksimista.

Arvosana 4: Opiskelija on todentanut sekä Word-, PowerPoint- että Excel-osaamisensa saamalla hyväksytyn arvioinnin kaikkien kolmen toimisto-ohjelman tehtävistä. Kokonaispistemäärä on 80 – 89 % maksimista.

Arvosana 5: Opiskelija on todentanut sekä Word-, PowerPoint- että Excel-osaamisensa saamalla hyväksytyn arvioinnin kaikkien kolmen toimisto-ohjelman tehtävistä. Kokonaispistemäärä on 90 – 100 % maksimista.

Hylätty Opintojakso hylätään, jos yksikin seuraavista kriteereistä toteutuu:

  • Word-osaaminen on alle puolet vaaditusta tasosta. tai
  • PowerPoint-osaaminen on alle puolet vaaditusta tasosta tai
  • Excel-osaaminen on alle puolet vaaditusta tasosta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itseopiskelukurssi, nonstop. Oppimisalustana TUNI Moodle, https://moodle.tuni.fi.

Sisältää tarvittavan oppimateriaalin, omaehtoisia harjoituksia ja opetusvideoita sekä tehtävänannot, jotka palautetaan palautuskansioihin.

Ilmoittautumistiedot

Useissa AMKeissa pystyt ilmoittautumaan tälle TAMKin opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulusi Pepistä hakemalla Tampereen ammattikorkeakoulun ristiinopiskelun tarjontaa. Tämä on opiskelijalle kätevämpi tapa ilmoittautua kuin campusonline.fi-portaalin verkkolomakkeet. Ethän kuitenkaan koskaan ilmoittaudu kahta kautta samalle kurssille!

  • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.
  • TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.