Non-stop
Course name Planning Facility Services
Course date 01.01.2024 - 31.12.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 10 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Kaisa Airo
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 27.11.2023 - 30.11.2024
Implementation plan
Enrol

Planning Facility Services

01.01.2024 - 31.12.2024

Course description

Opintojaksolla opiskelija tutustuu Toimitilajohtamisen keskeisiin käsitteisiin sekä toimitilapalveluihin. Opiskelija oppii tunnistamaan kiinteistöjen käyttäjien eri tarpeet sekä perehtyy kiinteistöissä syntyviin kustannuksiin. Opintojakson jälkeen opiskelijalla tulisi olla perustiedot toimitilapalveluijen suunnitteluun sekä käyttäjä- että kustannuskeskeisesti.

Opinto suoritetaan osatehtävistä koostuvasta loppuesityksestä/raportista.

Oppimateriaali ilmoitetaan Canvas-oppimisympäristössä.

Prerequisites

Opintojakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille. Aiempaa tuntemusta tai osaamista kiinteistöalalla toimimisesta ei vaadita.

Assessment criteria

H-5

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan joustavasti ja itsenäisesti Canvas-oppimisympäristössä eikä se sisällä luentoja tai tiimitöitä.

Opinto vaatii itsenäistä työotetta ja ohjautuvuutta. Yhteensä 10 opintopisteen työmäärä vastaa n. 270h työtunteja.

Course info

  • Opintojakso on osa Kiinteistöjohtamisen virtuaaliopintoja (= Canvas-työtilan nimi). Ilmoittautumalla opintojaksolle sinulla on mahdollisuus Canvas-tilan kautta hakeutua myös muihin opintosuuntauksen opintojaksoihin.
  • Käyttäjätunnuksen rekisteröinnin jälkeen sinun on itse ilmoittauduttava Canvasin työtilaan ohjeessa olevasta suorasta linkistä (itserekisteröityminen). Työtila ei tule automaattisesti näkyviin Canvasissa ensimmäisen kirjautumisen jälkeen.