Non-stop
Kursnamn Toimitilapalvelujen suunnittelu
Kursdatum 01.01.2024 - 31.12.2024
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 10 SP

Bransch Business HUB
Lärare Kaisa Airo
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 27.11.2023 - 30.11.2024
Kursförverkligande
Anmälning

Toimitilapalvelujen suunnittelu

01.01.2024 - 31.12.2024

Beskrivning

Opintojaksolla opiskelija tutustuu Toimitilajohtamisen keskeisiin käsitteisiin sekä toimitilapalveluihin. Opiskelija oppii tunnistamaan kiinteistöjen käyttäjien eri tarpeet sekä perehtyy kiinteistöissä syntyviin kustannuksiin. Opintojakson jälkeen opiskelijalla tulisi olla perustiedot toimitilapalveluijen suunnitteluun sekä käyttäjä- että kustannuskeskeisesti.

Opinto suoritetaan osatehtävistä koostuvasta loppuesityksestä/raportista.

Oppimateriaali ilmoitetaan Canvas-oppimisympäristössä.

Förkunskapskrav

Opintojakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille. Aiempaa tuntemusta tai osaamista kiinteistöalalla toimimisesta ei vaadita.

Bedömningskriterier

H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan joustavasti ja itsenäisesti Canvas-oppimisympäristössä eikä se sisällä luentoja tai tiimitöitä.

Opinto vaatii itsenäistä työotetta ja ohjautuvuutta. Yhteensä 10 opintopisteen työmäärä vastaa n. 270h työtunteja.

Info

  • Opintojakso on osa Kiinteistöjohtamisen virtuaaliopintoja (= Canvas-työtilan nimi). Ilmoittautumalla opintojaksolle sinulla on mahdollisuus Canvas-tilan kautta hakeutua myös muihin opintosuuntauksen opintojaksoihin.
  • Käyttäjätunnuksen rekisteröinnin jälkeen sinun on itse ilmoittauduttava Canvasin työtilaan ohjeessa olevasta suorasta linkistä (itserekisteröityminen). Työtila ei tule automaattisesti näkyviin Canvasissa ensimmäisen kirjautumisen jälkeen.