Non-stop
Course name Basic Theory of Corporate Safety, Security and Risk Management
Course date 01.06.2023 - 31.12.2023
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Timo Ryynänen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 27.11.2023
Implementation plan
Enrol

Basic Theory of Corporate Safety, Security and Risk Management

01.06.2023 - 31.12.2023

Course description

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuasi osaat:

 • määrittää yritysturvallisuuden, turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä niiden merkityksen organisaatiolle
 • määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet sekä osaa soveltaa niitä
 • määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet
 • hyödyntää riskienhallinnan periaatteita sekä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmiä turvallisuuden kehittämisessä.

Prerequisites

Tämä opintojakso on suomenkielinen versio englanninkielisestä opintojaksosta TO00BS57-3005 Basic Theory of Corporate Safety, Security and Risk Management. Opiskelija voi saada opintopisteet samasta opinnosta vain kerran, joten et voi suorittaa samasta opinnosta kahta eri kieliversiota ja saada kummastakin opintopisteitä.

Assessment criteria

Opintojaksolla noudatetaan pisteperustaista arviointia. Opintojaksolla on seitsemän tehtävää ja verkkotentti, jotka kaikki on suoritettava:

 • Moduuli 1: sanaparitesti, max 10 pistettä
 • Moduuli 2: sanaparitesti, max 10 pistettä
 • Moduuli 3: Kolme monivalintatestiä, joista saa max 10 pistettä/testi; yhteensä max 30 pistettä
 • Moduuli 4: monivalintatesti, max 10 pistettä
 • Moduuli 5: monivalintatesti, max 10 pistettä
 • Verkkotentti: max 30 pistettä
 • YHTEENSÄ 100 pistettä

Kutakin tehtävää ja verkkotenttiä voit yrittää kaksi kertaa, joista parempi tulos jää voimaan. Tehtävistä ja verkkotentistä on saatava yhteensä vähintään 50 pistettä opintojakson suorittamiseksi hyväksytysti.

Course way of working and time table

Verkkokurssi toteutetaan verkossa ja se on opiskeltavissa itsenäisesti omassa aikataulussa 31.12.2023 asti. Oppimisalustana toimii Canvas ja kaikki viestintä kurssilla tapahtuu sen kautta. Saat kirjautumisohjeet Canvasiin viimeistään toukokuun lopussa ennen toteutuksen alkua.

Opintojakson käynnistymisen (1.6.) jälkeen ilmoittautuvat saavat ohjeet, kun ilmoittautuminen on käsitelty ja tiedot kirjattu Laurean opiskelijahallintarekisteriin.

Course info

Materiaalit Canvasissa.

Suositeltava kirjallisuus