Spring
Course name Safety Skills Education in the Prevention of Sexual Violence – Examples from Oulu
Course date 01.03.2024 - 30.06.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Maria Norrman, Riikka Kanervo
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 27.11.2023 - 19.05.2024
Implementation plan
Enrol

Safety Skills Education in the Prevention of Sexual Violence – Examples from Oulu

01.03.2024 - 30.06.2024

Course description

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina Laurean Canvas-verkko-oppimisalustalla.

Kurssin aikana tutustutaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen häirinnän ilmiöihin sekä opitaan seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisystä turvataitokasvatuksen avulla. Kurssin käytyään opiskelija:

  • ymmärtää lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan erilaisia muotoja sekä uhriksi joutumisen riskiä lisääviä ja siltä suojaavia tekijöitä
  • tietää kuinka hänen tulee toimia lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa seksuaaliväkivalta- ja seksuaaliväkivaltaepäilytilanteissa
  • ymmärtää turvataitokasvatuksen keskeiset sisällöt ja niiden merkityksen lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja arjen selviytymistaidoille sekä tietää mihin turvataitokasvatus pohjautuu
  • osaa soveltaa turvataitokasvatuksen sisältöjä omaan toimintaympäristöönsä, myös haavoittuvassa asemassa olevat lapset huomioiden
  • osaa edistää pysyvän turvataitokasvatuspolun kehittymistä omassa yhteisössään

Turvataitokasvatuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä kaikkea lapsiin kohdistuvaa kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa. Kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa ehkäistään sekä fyysisissä että digitaalisissa ympäristöissä ja lasten keskinäisissä sekä myös aikuisten ja lasten välisissä suhteissa. Turvataitokasvatuksella vahvistetaan lasten itsetuntoa ja tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja, selviytymistaitoja sekä digiturvataitoja.

Assessment criteria

  • Oppimistehtävät ja kurssi kokonaisuudessaan arvioidaan hyväksytty – hylätty.
  • Arvioinnit kirjataan kerran kuukaudessa.

Course way of working and time table

  • Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina Laurean Canvas-verkko-oppimisalustalla.
  • Kurssi koostuu kolmesta moduulista, jotka sisältävät videoluentoja ja muuta materiaalia.

Course info

Kurssin materiaalit löytyvät Canvas-työtilasta.