Non-stop
Course name The Basic Digital Skills of Working Life
Course date 01.06.2023 - 31.12.2023
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Jyrki Innanen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 26.11.2023
Implementation plan
Enrol

The Basic Digital Skills of Working Life

01.06.2023 - 31.12.2023

Course description

Tämän opintojakson suoritettuasi osaat:

  • hyödyntää ja käyttää tarkoituksenmukaisesti yleisimpiä työelämän digitaalisia työvälineitä
  • viestiä tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti työelämän edellyttämissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
  • arvioida tietoa kriittisesti ja kuvata tietoturvan ja tietosuojan perusperiaatteet

Opintojakso koostuu viidestä moduulista, jotka ovat tietotekniikka, viestintä, tiedonhankinta, kuva ja video sekä turvallisuus. Opintojakso sisältää verkkomateriaaleja, harjoituksia ja tehtäviä.

Prerequisites

Suosittelemme, että suoritat ennen ilmoittautumista Työelämän digitaitotestin. Testin perusteella saat tuloksen, jonka avulla voit arvioida opintojakson soveltuvuutta itsellesi.

Assessment criteria

  • Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.
  • Hyväksytyn suorituksen saadaksesi sinun on käytävä kaikilla kurssin sivuilla ja luettava niiden sisällöt sekä tehtävä kurssin tehtävät ja harjoitukset.

Course way of working and time table

  • Opintojakso toteutetaan Canvas-oppimisympäristössä.
  • Tämän opinnon voit suorittaa joustavasti omaan tahtiin.
  • Opintojaksolla on käytössä suositus suoritusaikataulusta, mutta siitä poikkeaminen ei vaikuta arviointiin, kunhan opintojakso on suoritettu sen viimeiseen aukiolopäivään mennessä.
  • Opintojakson suorittaminen edellyttää, että osallistujalla on käytössään tietokone ja nettiyhteys.