Non-stop
Opintojakson nimi Työelämän digitaitojen perusteet (1.6.-31.12.2023)
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Jyrki Innanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 26.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Työelämän digitaitojen perusteet (1.6.-31.12.2023)

01.06.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tämän opintojakson suoritettuasi osaat:

  • hyödyntää ja käyttää tarkoituksenmukaisesti yleisimpiä työelämän digitaalisia työvälineitä
  • viestiä tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti työelämän edellyttämissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
  • arvioida tietoa kriittisesti ja kuvata tietoturvan ja tietosuojan perusperiaatteet

Opintojakso koostuu viidestä moduulista, jotka ovat tietotekniikka, viestintä, tiedonhankinta, kuva ja video sekä turvallisuus. Opintojakso sisältää verkkomateriaaleja, harjoituksia ja tehtäviä.

Edeltävyysehdot

Suosittelemme, että suoritat ennen ilmoittautumista Työelämän digitaitotestin. Testin perusteella saat tuloksen, jonka avulla voit arvioida opintojakson soveltuvuutta itsellesi.

Arviointikriteerit

  • Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.
  • Hyväksytyn suorituksen saadaksesi sinun on käytävä kaikilla kurssin sivuilla ja luettava niiden sisällöt sekä tehtävä kurssin tehtävät ja harjoitukset.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

  • Opintojakso toteutetaan Canvas-oppimisympäristössä.
  • Tämän opinnon voit suorittaa joustavasti omaan tahtiin.
  • Opintojaksolla on käytössä suositus suoritusaikataulusta, mutta siitä poikkeaminen ei vaikuta arviointiin, kunhan opintojakso on suoritettu sen viimeiseen aukiolopäivään mennessä.
  • Opintojakson suorittaminen edellyttää, että osallistujalla on käytössään tietokone ja nettiyhteys.