Spring
Course name Workplace wellbeing
Course date 18.03.2024 - 26.05.2024
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Henna Hertell
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 23.11.2023 - 10.03.2024
Implementation plan
Enrol

Workplace wellbeing

18.03.2024 - 26.05.2024

Course description

Tavoitteet:

 • Opiskelija osaa arvioida työn, työyhteisön ja oman toimintansa merkitystä työhyvinvoinnille.
 • Hän ymmärtää mistä tekijöistä työpaikan työhyvinvointi muodostuu ja miten toimia työyhteisön jäsenenä.
 • Opiskelija osaa tuottaa uusia ajatuksia, oivalluksia sekä keinoja oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen.
 • Opiskelija osaa etsiä ja arvioida näyttöön perustuvaa tutkimustietoa oman ja työyhteisön hyvinvointiin vaikuttavista asioista.
 • Hän osaa rakentaa oman työhyvinvointisuunnitelmansa.

Sisältö:

 • Myönteinen tunne- ja motivaatiotila työssä – Työn imu
 • Mitä voin tehdä työyhteisön jäsenenä työnimun saavuttamiseksi?
 • Millaisissa työoloissa aivot pääsevät kukoistamaan?
 • Näin huollat aivojasi.
 • Työpaikka terveyden edistämisen areenaksi
 • Työkyvyn ja terveellisten elämäntapojen edistäminen työpaikoilla
 • Liikettä työpäivään – vähemmän istumista
 • Työvälineitä muuttuvaan, monimuotoisen työelämän hallintaan – Etätyö, eTyö, mobiilityö ja monipaikkainen työ
 • Lepo ja palautuminen
 • Työhyvinvointisuunnitelma
 • Työsuojelu

Assessment criteria

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:

 • osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
 • erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
 • käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
 • osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet