Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Työssä hyvin, kaikki hyvin – Työhyvinvointi
Opintojakson ajankohta 24.10.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Tinja Kaivolahti
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 12.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma

Työssä hyvin, kaikki hyvin – Työhyvinvointi

24.10.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Opiskelija osaa arvioida työn, työyhteisön ja oman toimintansa merkitystä työhyvinvoinnille.
 • Hän ymmärtää mistä tekijöistä työpaikan työhyvinvointi muodostuu ja miten toimia työyhteisön jäsenenä.
 • Opiskelija osaa tuottaa uusia ajatuksia, oivalluksia sekä keinoja oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen.
 • Opiskelija osaa etsiä ja arvioida näyttöön perustuvaa tutkimustietoa oman ja työyhteisön hyvinvointiin vaikuttavista asioista.
 • Hän osaa rakentaa oman työhyvinvointisuunnitelmansa.

Sisältö:

 • Myönteinen tunne- ja motivaatiotila työssä – Työn imu
 • Mitä voin tehdä työyhteisön jäsenenä työnimun saavuttamiseksi?
 • Millaisissa työoloissa aivot pääsevät kukoistamaan?
 • Näin huollat aivojasi.
 • Työpaikka terveyden edistämisen areenaksi
 • Työkyvyn ja terveellisten elämäntapojen edistäminen työpaikoilla
 • Liikettä työpäivään – vähemmän istumista
 • Työvälineitä muuttuvaan, monimuotoisen työelämän hallintaan – Etätyö, eTyö, mobiilityö ja monipaikkainen työ
 • Lepo ja palautuminen
 • Työhyvinvointisuunnitelma
 • Työsuojelu

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:

 • osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
 • erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
 • käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
 • osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Orientaatio ohjeistus Moodlessa viimeistään 24.10.2022. Vapaaehtoinen Zoom-orientaatio 26.10.22 klo 9.00-10.00.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella palauttamalla ensimmäisen oppimistehtävän sovittuna ajankohtana. Verkkototeutus Moodle oppimisalustalla Moodle oppimistehtävät (6 kpl)