Non-stop
Course name Leading Learning in the Workplace
Course date 15.01.2024 - 30.11.2024
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Anne-Mari Raivio ja Raisa Varsta
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 28.11.2023 - 31.10.2024
Enrol
Course enrolment info

Leading Learning in the Workplace

15.01.2024 - 30.11.2024

Course description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tietää, mitä työssä oppiminen on ja miten sitä voidaan toteuttaa ja kehittää
 • ymmärtää, miten työssä oppimista voidaan hyödyntää osana osaamisen johtamisen kokonaisuutta
 • kykenee tuottamaan työssä oppimisen suunnitelman, joka tukee organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista
 • tunnistaa itselleen sopivimmat työssä oppimisen menetelmät ja osaa ohjata myös muiden työssä oppimista
 • osaa arvioida työssä opittua sekä ohjata myös muita arvioimaan omaa oppimistaan.
Sisältö
 • Oppimisen ja työssä oppimisen viitekehyksiä
 • Työssä oppiminen osana organisaation strategiaa ja osaamisen johtamista
 • Oppimismuotoilu
 • Itse- ja yhteisöohjautuvuus
 • Työssä oppimisen suunnittelu
 • Osaamisen reflektointi ja arviointi

Assessment criteria

Arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty.

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson keskeiset sisällöt. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan itseopiskeluna ja oman aikatalun mukaisesti Moodlessa. Tarkistathan lopputehtävän palautuspäivät ja suunnittelet oman opiskelusi niin, että ehdit saada arvioinnin lopputehtävästä ajoissa.

Opintojaksoon sisältyy paljon luettavaa, kuunneltavaa ja katsottavaa materiaalia sekä opiskelijan reflektiotehtäviä yhteisissä verkkokeskusteluissa. Lisäksi opintojaksolla tuotetaan yksi haastavampi harjoitustehtävä, joka tehdään yksilötyönä.

Opintojaksoon voi ilmoittautua lokakuuhun 2024 saakka.

 • Opintojakson tehtävään on kevätlukukaudella seuraavat palautuspäivät (ja tehtävät arvioidaan kolmen viikon sisällä alla mainitusta palautuspäivästä): 31.3. ja 31.5.
 • Syyslukukauden palautuspäivät ovat (ja tehtävät arvioidaan kolmen viikon sisällä alla mainitusta palautuspäivästä): 30.9. ja 30.11.

Suunnittelethan palautukset niin, että saat arvioinnin ajoissa omaan tavoiteaikatauluusi nähden!

Course info

Opintojakson materiaali löytyy Moodlesta. Materiaalia on varsin suuri määrä ja siihen perehtyminen vaatii aikaa. Huolellinen perehtyminen näkyy meille opettajille erityisesti lopputehtävän laadussa 🙂

Jos haluat virittäytyä mukavasti oppimisen mielentilaan, niin kuuntele psykologi Ilona Rauhalan podcast minäpystyvyydestä:

https://www.youtube.com/watch?v=r2-Tdwm4mSc (kopioi teksti selaimeen)

Vieraana filosofian tohtori ja psykoterapeutti Annamari Heikkilä, joka on väitellyt opiskelijoiden minäpystyvyydestä. Nappaa samalla opit omaan opiskeluun!

Opintojakson kuormitus on seuraava:

 • Metropolian Moodleen ja opiskeluympäristöön tutustuminen 4 h
 • Opintojakson materiaaleihin tutustuminen ja itseopiskelu 85 h
 • Reflektiotehtävät ja verkkokeskustelut 5 h
 • Muut osatehtävät 5 h
 • Lopputehtävä 30 h (tiedonkeruu, analyysi, raportointi)
 • Opintojaksopalaute 1 h

Course additional info

 • Opintojaksolla tehdään harjoitustehtäviä omaan työ- tai vaikkapa harrastusympäristöön.
 • Opintojaksolla ei ole uusimismahdollisuutta, jos se on suoritettu hyväksytysti.

Course enrolment info

HUOM! Löydät kirjautumisohjeet Moodleen Metropolian Oma-intranetistä, etusivulta löytyvältä opintojakson toteutukselta 15.1.2024 alkaen. Löydät intranetin oma.metropolia.fi -osoitteesta. Tätä ennen sinun on kuitenkin aktivoitava Metropolian käyttäjätunnukset.

Käyttäjätunnuksen aktivointi

Jotta voit osallistua opintojaksolle, on sinulle luotu käyttäjätunnus Metropoliaan. Ennen opintojakson aloitusta sinun tulee aktivoida käyttäjätunnus, hyväksyä käyttösäännöt ja luoda salasana. Ohjeet käyttäjätunnuksen aktivointiin verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla löytyvät täältä – luethan ne huolellisesti: Aktivointi ja salasanan vaihto pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla – Tietohallinto – Metropolia Confluence

Käyttäjätunnukseen liittyvissä aktivointiongelmissa ota yhteyttä Metropolian Helpdeskiin. Ilmoitathan myös mahdollisen virhekoodin. • helpdesk@metropolia.fi • puh. 09 7424 6777 (arkisin klo 8-16)