Non-stop
Opintojakson nimi Työssä oppimisen johtaminen
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 30.11.2024
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Anne-Mari Raivio ja Raisa Varsta
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 28.11.2023 - 31.10.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Työssä oppimisen johtaminen

15.01.2024 - 30.11.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tietää, mitä työssä oppiminen on ja miten sitä voidaan toteuttaa ja kehittää
 • ymmärtää, miten työssä oppimista voidaan hyödyntää osana osaamisen johtamisen kokonaisuutta
 • kykenee tuottamaan työssä oppimisen suunnitelman, joka tukee organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista
 • tunnistaa itselleen sopivimmat työssä oppimisen menetelmät ja osaa ohjata myös muiden työssä oppimista
 • osaa arvioida työssä opittua sekä ohjata myös muita arvioimaan omaa oppimistaan.
Sisältö
 • Oppimisen ja työssä oppimisen viitekehyksiä
 • Työssä oppiminen osana organisaation strategiaa ja osaamisen johtamista
 • Oppimismuotoilu
 • Itse- ja yhteisöohjautuvuus
 • Työssä oppimisen suunnittelu
 • Osaamisen reflektointi ja arviointi

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty.

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson keskeiset sisällöt. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itseopiskeluna ja oman aikatalun mukaisesti Moodlessa. Tarkistathan lopputehtävän palautuspäivät ja suunnittelet oman opiskelusi niin, että ehdit saada arvioinnin lopputehtävästä ajoissa.

Opintojaksoon sisältyy paljon luettavaa, kuunneltavaa ja katsottavaa materiaalia sekä opiskelijan reflektiotehtäviä yhteisissä verkkokeskusteluissa. Lisäksi opintojaksolla tuotetaan yksi haastavampi harjoitustehtävä, joka tehdään yksilötyönä.

Opintojaksoon voi ilmoittautua lokakuuhun 2024 saakka.

 • Opintojakson tehtävään on kevätlukukaudella seuraavat palautuspäivät (ja tehtävät arvioidaan kolmen viikon sisällä alla mainitusta palautuspäivästä): 31.3. ja 31.5.
 • Syyslukukauden palautuspäivät ovat (ja tehtävät arvioidaan kolmen viikon sisällä alla mainitusta palautuspäivästä): 30.9. ja 30.11.

Suunnittelethan palautukset niin, että saat arvioinnin ajoissa omaan tavoiteaikatauluusi nähden!

Opintojakson tiedot

Opintojakson materiaali löytyy Moodlesta. Materiaalia on varsin suuri määrä ja siihen perehtyminen vaatii aikaa. Huolellinen perehtyminen näkyy meille opettajille erityisesti lopputehtävän laadussa 🙂

Jos haluat virittäytyä mukavasti oppimisen mielentilaan, niin kuuntele psykologi Ilona Rauhalan podcast minäpystyvyydestä:

https://www.youtube.com/watch?v=r2-Tdwm4mSc (kopioi teksti selaimeen)

Vieraana filosofian tohtori ja psykoterapeutti Annamari Heikkilä, joka on väitellyt opiskelijoiden minäpystyvyydestä. Nappaa samalla opit omaan opiskeluun!

Opintojakson kuormitus on seuraava:

 • Metropolian Moodleen ja opiskeluympäristöön tutustuminen 4 h
 • Opintojakson materiaaleihin tutustuminen ja itseopiskelu 85 h
 • Reflektiotehtävät ja verkkokeskustelut 5 h
 • Muut osatehtävät 5 h
 • Lopputehtävä 30 h (tiedonkeruu, analyysi, raportointi)
 • Opintojaksopalaute 1 h

Opintojakson lisätiedot

 • Opintojaksolla tehdään harjoitustehtäviä omaan työ- tai vaikkapa harrastusympäristöön.
 • Opintojaksolla ei ole uusimismahdollisuutta, jos se on suoritettu hyväksytysti.

Ilmoittautumistiedot

HUOM! Löydät kirjautumisohjeet Moodleen Metropolian Oma-intranetistä, etusivulta löytyvältä opintojakson toteutukselta 15.1.2024 alkaen. Löydät intranetin oma.metropolia.fi -osoitteesta. Tätä ennen sinun on kuitenkin aktivoitava Metropolian käyttäjätunnukset.

Käyttäjätunnuksen aktivointi

Jotta voit osallistua opintojaksolle, on sinulle luotu käyttäjätunnus Metropoliaan. Ennen opintojakson aloitusta sinun tulee aktivoida käyttäjätunnus, hyväksyä käyttösäännöt ja luoda salasana. Ohjeet käyttäjätunnuksen aktivointiin verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla löytyvät täältä – luethan ne huolellisesti: Aktivointi ja salasanan vaihto pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla – Tietohallinto – Metropolia Confluence

Käyttäjätunnukseen liittyvissä aktivointiongelmissa ota yhteyttä Metropolian Helpdeskiin. Ilmoitathan myös mahdollisen virhekoodin. • helpdesk@metropolia.fi • puh. 09 7424 6777 (arkisin klo 8-16)