Summer
Course name Alternative Communication Methods
Course date 21.05.2024 - 31.07.2024
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Jaana Ritsilä
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 18.03.2024 - 05.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Alternative Communication Methods

21.05.2024 - 31.07.2024

Course description

Tavoite:

Opintojakso antaa perusvalmiudet ymmärtää puhevammaisten ja neuropsykiatrisia (nepsy) vaikeuksia omaavien henkilöiden vuorovaikutukseen liittyviä tarpeita sekä vuorovaikutusvälineitä heidän kanssaan kommunikointiin.

Opintojakson suoritettuasi osaat siis tunnistaa puhevammaisten ja neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavien henkilöiden kommunikoinnin haasteita sekä tuen tarpeita arjessa toimimisen ja osallisuuden näkökulmista. Tiedät puheen ja kielen kehitykseen sekä kommunikoinnin häiriöihin liittyviä teoreettisia näkökulmia sekä käsitteitä ja osaat soveltaa niiden sisältöjä asiakkaiden toimintakyvyn kuvaamiseen kommunikoinnin näkökulmasta.

Suoritettuasi opintojakson tiedät yleisimpiä vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä ja olet kokeillut niitä myös käytännössä. Osaamisesi vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien käyttäjänä kasvaa tai monipuolistuu ja tiedät konkreettisia keinoja käydä dialogia puhevammaisten tai neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavien asiakkaiden kanssa. Tiedät myös millaisia palveluja ja apuvälineitä puhevammaisille henkilöille on tarjolla sekä osaat ohjata asiakasta niiden hakemisessa.

Sisältö:

Opintojakson sisältöinä ovat puhevammaisen ja neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavan henkilön tuen tarpeet ja kommunikoinnin kuntoutuksen perusteet sekä aiheeseen liittyvät teorianäkökulmat ja käsitteet.

Vaihtoehtoisista kommunikointimenetelmistä opintojaksolla tarkastellaan ele- ja esinekommunikaatiota, kuva- ja symbolikommunikaatiota, piirroskommunikaatiota ja selkokieltä. Lisäksi perehdytään sosiaalisten tarinoiden ja sarjakuvitetun keskustelun periaatteisiin sekä strukturoituun pedaogiikkaan toiminnanohjauksen tukemisessa.

Opintojakson aikana tutustutaan myös puhevammaisille henkilöille tarjolla oleviin palveluihin sekä neuropsykiatriseen valmennukseen vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Assessment criteria

0-5

Course way of working and time table

  • Webinaarit ja webinaareihin liittyvät tehtävät
  • Tentti puhevammaisten palveluista
  • Ryhmätehtävä ja tehtävän esittäminen
  • (Tentin ajankohta ilmoitetaan opintojakson alkaessa.)

Opintojakso sisältää aikataulutettuja webinaareja. Opintojakson koodi on SKOS2015-3007. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi.

Course info

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että sinulla on käytettävissä sujuva internet-yhteys sekä mikrofoni- ja videokuvayhteys verkko-opetukseen osallistumista varten.