Sommaren
Kursnamn Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
Kursdatum 21.05.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Jaana Ritsilä
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 18.03.2024 - 05.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät

21.05.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Tavoite:

Opintojakso antaa perusvalmiudet ymmärtää puhevammaisten ja neuropsykiatrisia (nepsy) vaikeuksia omaavien henkilöiden vuorovaikutukseen liittyviä tarpeita sekä vuorovaikutusvälineitä heidän kanssaan kommunikointiin.

Opintojakson suoritettuasi osaat siis tunnistaa puhevammaisten ja neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavien henkilöiden kommunikoinnin haasteita sekä tuen tarpeita arjessa toimimisen ja osallisuuden näkökulmista. Tiedät puheen ja kielen kehitykseen sekä kommunikoinnin häiriöihin liittyviä teoreettisia näkökulmia sekä käsitteitä ja osaat soveltaa niiden sisältöjä asiakkaiden toimintakyvyn kuvaamiseen kommunikoinnin näkökulmasta.

Suoritettuasi opintojakson tiedät yleisimpiä vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä ja olet kokeillut niitä myös käytännössä. Osaamisesi vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien käyttäjänä kasvaa tai monipuolistuu ja tiedät konkreettisia keinoja käydä dialogia puhevammaisten tai neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavien asiakkaiden kanssa. Tiedät myös millaisia palveluja ja apuvälineitä puhevammaisille henkilöille on tarjolla sekä osaat ohjata asiakasta niiden hakemisessa.

Sisältö:

Opintojakson sisältöinä ovat puhevammaisen ja neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavan henkilön tuen tarpeet ja kommunikoinnin kuntoutuksen perusteet sekä aiheeseen liittyvät teorianäkökulmat ja käsitteet.

Vaihtoehtoisista kommunikointimenetelmistä opintojaksolla tarkastellaan ele- ja esinekommunikaatiota, kuva- ja symbolikommunikaatiota, piirroskommunikaatiota ja selkokieltä. Lisäksi perehdytään sosiaalisten tarinoiden ja sarjakuvitetun keskustelun periaatteisiin sekä strukturoituun pedaogiikkaan toiminnanohjauksen tukemisessa.

Opintojakson aikana tutustutaan myös puhevammaisille henkilöille tarjolla oleviin palveluihin sekä neuropsykiatriseen valmennukseen vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Bedömningskriterier

0-5

Arbetsformer och schemaläggning

  • Webinaarit ja webinaareihin liittyvät tehtävät
  • Tentti puhevammaisten palveluista
  • Ryhmätehtävä ja tehtävän esittäminen
  • (Tentin ajankohta ilmoitetaan opintojakson alkaessa.)

Opintojakso sisältää aikataulutettuja webinaareja. Opintojakson koodi on SKOS2015-3007. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi.

Info

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että sinulla on käytettävissä sujuva internet-yhteys sekä mikrofoni- ja videokuvayhteys verkko-opetukseen osallistumista varten.