Summer | Full
Course name Impactful Multi-Agency Collaboration in Social and Health Care Interfaces
Course date 03.06.2024 - 31.08.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Tanja Ikonen, Katja Sorjonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 11.03.2024 - 19.05.2024
Implementation plan
Course enrolment info

Impactful Multi-Agency Collaboration in Social and Health Care Interfaces

03.06.2024 - 31.08.2024

Course description

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen osaat

  • Suhteuttaa sote- integraation ja ammattialat ylittävän monitoimijaisen työskentelyn ideologian ja tavoitteet osaksi omaa työorientaatiotasi ja ammatillisuuttasi
  • Arvioida monitoimijaisen työskentelyn hyötyjä, tarvelähtöisyyttä ja oikea-aikaisuutta tapauskohtaisesti omassa työssäsi sekä ottaa huomioon ammattialat ylittävään yhteistyöhön sisältyviä ristiriitoja
  • Käyttää erilaisia ammattialat ylittäviä työvälineitä käytännön työssäsi
  • Kehittää uusia toimintamalleja ammattialat ylittävän monitoimijaisen työskentelyn mukaan ottamiseksi osaksi omaa työtäsi
  • Analysoida monitoimijaisen työskentelyn vaikutuksia asiakkaan, työntekijän sekä organisaation näkökulmista

Sisältö

  • Monitoimijainen työskentely ja sote-palveluiden integraatio osana toimintakäytäntöjä ja ammattiosaamista
  • Monitoimijuuden toimintamalleja ja työmenetelmiä
  • Ammattilaisten yhteinen orientaatio
  • Vaikuttavuuden arviointi

Assessment criteria

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien tekemistä tehtävän kriteerien mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintoon sisältyy itsenäistä opiskelua, tehtäviä ja vertaiskeskusteluja oppimisympäristössä. Opintojakso sisältää kolme kokonaisuutta, joissa kaikissa on pienempiä tehtäviä. Lopussa opintojakson tehtävät kootaan omaan työhön ja/tai organisaatioon soveltuvaksi käsikirjaksi.

Monipuolinen materiaali ja luentotallenteet ovat saatavilla opintojakson verkkoalustalla. Kolmen opintopisteen laajuinen opintojakso vastaa laskennallisesti noin 81 tunnin työmäärää.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.