Fall
Course name Sustainability in Events Tourism
Course date 05.09.2024 - 29.10.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Kaija Meriläinen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.05.2024 - 26.05.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Sustainability in Events Tourism

05.09.2024 - 29.10.2024

Course description

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa: – soveltaa sekä tapahtumatuotannossa että matkailussa kestävän kehityksen, kiertotalouden ja vastuullisen toiminnan periaatteita – arvioida tapahtumatuotannon ja tapahtumamatkailun vastuullisuutta eri näkökulmista (taloudellinen, sosiokulttuurinen ja ympäristö)

Opintojakson keskeisenä sisältönä ovat vastuullisuus ja vastuullinen ajattelu tapahtumatuotannossa ja tapahtumamatkailussa.

Opintojaksolla voi olla joko pienempiä keskustelutehtäviä opintojakson eri teemojen välissä, oppimispäiväkirja tai verkkotentti, jotka muodostavat arvioinnista 50 %, arvioidaan arvosanalla 1–5. Lisäksi tehdään vastuullisuussuunnitelma (itsenäinen kirjoitustehtävä). Vastuullisuussuunnitelman osuus arvioinnista on 50 %, arvioidaan arvosanalla 1–5.

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opiskelija voi edetä opintojaksolla itsenäisesti. Opinnolla ei ole aikataulutettua opetusta tai ohjausta.

Prerequisites

Opinto vastaa aiemmin tarjolla ollutta opintoa TO00BN87 Vastuullinen tapahtuma, joten jos olet suorittanut kyseisen opinnon, et voi enää ottaa tätä opintojaksoa.

Assessment criteria

Arviointiasteikko H-5.

Course way of working and time table

Opiskelija voi edetä opintojaksolla itsenäisesti. Opinnolla ei ole aikataulutettua opetusta tai ohjausta.

Course enrolment info

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi.