Syksy
Opintojakson nimi Vastuullisuus tapahtumamatkailussa
Opintojakson ajankohta 05.09.2024 - 29.10.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Kaija Meriläinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.05.2024 - 26.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Vastuullisuus tapahtumamatkailussa

05.09.2024 - 29.10.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa: – soveltaa sekä tapahtumatuotannossa että matkailussa kestävän kehityksen, kiertotalouden ja vastuullisen toiminnan periaatteita – arvioida tapahtumatuotannon ja tapahtumamatkailun vastuullisuutta eri näkökulmista (taloudellinen, sosiokulttuurinen ja ympäristö)

Opintojakson keskeisenä sisältönä ovat vastuullisuus ja vastuullinen ajattelu tapahtumatuotannossa ja tapahtumamatkailussa.

Opintojaksolla voi olla joko pienempiä keskustelutehtäviä opintojakson eri teemojen välissä, oppimispäiväkirja tai verkkotentti, jotka muodostavat arvioinnista 50 %, arvioidaan arvosanalla 1–5. Lisäksi tehdään vastuullisuussuunnitelma (itsenäinen kirjoitustehtävä). Vastuullisuussuunnitelman osuus arvioinnista on 50 %, arvioidaan arvosanalla 1–5.

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opiskelija voi edetä opintojaksolla itsenäisesti. Opinnolla ei ole aikataulutettua opetusta tai ohjausta.

Edeltävyysehdot

Opinto vastaa aiemmin tarjolla ollutta opintoa TO00BN87 Vastuullinen tapahtuma, joten jos olet suorittanut kyseisen opinnon, et voi enää ottaa tätä opintojaksoa.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko H-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelija voi edetä opintojaksolla itsenäisesti. Opinnolla ei ole aikataulutettua opetusta tai ohjausta.

Ilmoittautumistiedot

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi.