Spring
Course name Interaction and Communication in the Work of the Supervisor
Course date 13.02.2023 - 05.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Satu Saarinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 29.01.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Interaction and Communication in the Work of the Supervisor

13.02.2023 - 05.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

  • Oivaltaa hyvän viestinnän ja toimivan vuorovaikutuksen merkitys onnistuneessa esimies- ja johtamistyössä
  • Saada tietoa esimiehen vuorovaikutukseen ja viestintään vaikuttavista tekijöistä sekä työntekijän että työyhteisön näkökulmista
  • Saada tietoa siitä, miten esimies saa oman tiimistä onnistumaan ja innostumaan työstään

Sisältö

  • Kohtaamisia työpaikalla: Millainen on hyvin viestivä esimies? Miten esimiehen kannattaisi toimia ja käyttäytyä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa?
  • Arvostus ja luottamus työyhteisössä: arvostava johtaminen, yhteistyön edistäminen, oikeudenmukaisuus
  • Hyvä palautekulttuuri työyhteisön menestystekijänä
  • Esimies ratkaisee työyhteisön haasteellisia tilanteita

Prerequisites

Opintojakso soveltuu esim. opiskelijoille, jotka tähtäävät tulevaisuudessa esimies-ja johtamistehtäviin tai esim. esimiestyötä tekeville oman osaamisen kehittämisen tueksi.

Assessment criteria

Hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan neljä essee-tyyppistä tekstiä, joissa on käytetty lähdekirjallisuutta hyödyksi.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opintojaksoon sisältyy verkko-oppitunteja, digitaalisia oppimismateriaaleja, itsenäistä opiskelua sekä neljän essee-tyyppisen tekstin tekeminen. Opintojakson Moodle-ympäristö avautuu 13.2. tutustumista varten.

Verkko-oppitunnit Moodlen Collaborate-tilassa

21.2. klo 13-14

23.2. klo 13-14

28.2. klo 13-14

2.3. klo 13-14

Kaikki oppitunnit tallennetaan ja linkitetään Moodleen. Verkko-oppitunneilla ei ole läsnäolopakkoa.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.