Non-stop
Course name Web-programming I
Course date 18.09.2023 - 31.07.2024
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Koistinen Jussi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2023 - 30.06.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Web-programming I

18.09.2023 - 31.07.2024

Course description

Opinnot suoritettuasi

  • osaat tuottaa selainpohjaisia käyttöliittymiä HTML-, JavaScript- ja CSS-kielillä.
  • osaat toteuttaa toiminnallisuuksia selainpohjaisten sovellusten asiakaspäähän (Javascript, DOM).
  • osaat soveltaa JavaScript-ohjelmointikieltä.
  • osaat tehdä JavaScript-pyynnön selainohjelmistosta palvelimelle.
  • osaat tehdä web-sovelluksen, joka käyttää hyväkseen esim. REST-rajapintaa.
  • ymmärrät HTTP-protokollan hyödyt ja rajoitteet.
  • ymmärrät selainkäyttöliittymiin liittyvät mahdollisuudet ja rajoitteet.

Prerequisites

Jonkin ohjelmointikielen hallinta

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti viikkotehtäviin.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.