Non-stop
Kursnamn Web-ohjelmointi I
Kursdatum 18.09.2023 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Koistinen Jussi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2023 - 30.06.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Web-ohjelmointi I

18.09.2023 - 31.07.2024

Beskrivning

Opinnot suoritettuasi

  • osaat tuottaa selainpohjaisia käyttöliittymiä HTML-, JavaScript- ja CSS-kielillä.
  • osaat toteuttaa toiminnallisuuksia selainpohjaisten sovellusten asiakaspäähän (Javascript, DOM).
  • osaat soveltaa JavaScript-ohjelmointikieltä.
  • osaat tehdä JavaScript-pyynnön selainohjelmistosta palvelimelle.
  • osaat tehdä web-sovelluksen, joka käyttää hyväkseen esim. REST-rajapintaa.
  • ymmärrät HTTP-protokollan hyödyt ja rajoitteet.
  • ymmärrät selainkäyttöliittymiin liittyvät mahdollisuudet ja rajoitteet.

Förkunskapskrav

Jonkin ohjelmointikielen hallinta

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti viikkotehtäviin.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.