Kotieläinten jalostus

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Keskeinen sisältö: perinnöllisyyden perusteet, jalostustavoitteet, tiedonkeruumenetelmät eläinten jalostustavoitteena olevista ominaisuuksista, jalostusarvojen tulkinta, paritus- ja lisäysmenetelmät.

Tavoite: Opiskelija tuntee tilatason jalostussuunnittelun käytänteet. Opiskelija osaa tulkita jalostusarvon ennusteita ja laadittua jalostussuunnitelmaa. Hän osaa selittää eläinten jalostusvalinnan perusteet sekä laajempien jalostusohjelmien periaatteet.

Opiskelija voi suorittaa opintojakson joko 3 tai 5 op laajuisena.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkototeutus. Aikataulu mahdollisimman joustava opiskelijakohtaisesti, mutta osin myös työpajamaista työskentelyä. Tarkka aikataulu julkaistaan kurssin alussa. Tehtävillä vähintään noin 3 viikon tekoaikataulu.

Arviointi: 

Arvioidaan arvosanoilla 1-5

Aikaisemmat opinnot: Pakollisia edeltäviä opintoja ei ole, mutta kotieläintuotannon yleinen tuntemus helpottaa sisältöjen omaksumista ja hallintaa.
Opettaja(t): Teija Rönkä
Email: teija.ronka@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 03.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ