Kuntoutus ja kuntouttava toiminta

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla perehdyt kuntoutuksen palvelujärjestelmään, rahoitusmahdollisuuksiin sekä toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön. Perehdyt myös ICF – luokitukseen kuntoutuksen viitekehyksenä sekä GAS-menetelmän periaatteisiin tavoitteiden asettelussa.

Tavoitteet: Keskeiset käsitteet ja lainsäädäntö. Palvelujärjestelmät. ICF-luokitus. GAS.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

virtuaalitoteutus, oppimistehtäviä, harjoitustyö

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Tuula Riikonen
Email: Tuula.Riikonen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ