Kuntoutus ja kuntouttava toiminta

-
5 OP

Ala:  Kuntoutusala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla perehdyt kuntoutuksen palvelujärjestelmään, rahoitusmahdollisuuksiin sekä toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön. Perehdyt myös ICF – luokitukseen kuntoutuksen viitekehyksenä sekä GAS-menetelmän periaatteisiin tavoitteiden asettelussa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opinnot Moodle-oppimisympäristössä. Alussa info opintojakson suorittamiseen liittyen 2 h.
Arviointi: 
Oppimistehtävien hyväksytyksi suorittaminen. Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty
Opettaja(t): Tuula Riikonen
Email: Tuula.Riikonen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Huom: Ilmoita kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoite ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 29.02.2020
Ajankohta: 13.01.2020 - 31.05.2020