Lähisuhdeväkivalta

-
2 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson keskeisinä sisältöinä ovat: parisuhteen turvallisuus ja riskitekijät, lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy sekä lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja puheeksiottaminen.

Tavoitteet: Parisuhteen turvallisuus ja riskitekijät. Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy. Pari- ja lähisuhdeväkivallan tyypit ja muodot. Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja puheeksiottaminen.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

virtuaalitoteutus, oppimistehtävät

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Heli Rinnekallio
Email: Heli.Rinnekallio@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ