Lean Six Sigma Yellow Belt

-
2 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia mukana yrityksen kehittämistyössä Lean ja Six Sigma periaatteiden mukaisesti, etsien tietoa ongelmista ja ratkoen niitä asiakeskeisesti ja tuloshakuisesti.
Yellow Belt koulutuksen sisältö on ISO 13053:n mukainen. Lean-periaatteet, Six Sigma –menetelmän perustiedot, DMAIC-prosessi ja työkalut, dataperusteinen ongelmanratkaisu, 5S-menetelmä, 7-9 hukkakäsitteet, työkalut kehittämiseen ja tehokkaaseen soveltamiseen prosessien parantamisessa, ISO 13053-1 ja 2 –standardien perusteet.
Opintojakson aikana on vapaaehtoisia webinaareja opiskelijoiden kanssa sovittavina ajankohtina. Itsenäinen työskentely (aineistoon ja videoluentoihin perehtyminen) verkko-oppimisympäristössä, teemakeskustelut ja vertaisarviointi.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

virtuaalitoteutus, oppimistehtävät, harjoitustyöt

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Jari Uimonen
Email: Jari.Uimonen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ