Markkinointi

-
5 OP

Ala:  Kulttuuri, Kulttuuriala, Markkinat ja markkinointi, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:

Opiskelija:
– tietää markkinoinnin eri muotoja ja käyttää niitä
– tietää ammattialansa markkinoinnin erityispiirteet, merkityksen, mahdollisuudet ja toimintatavat
– osaa laatia markkinointisuunnitelman ja -budjetin
– osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointikampanjan.

Sisältö:

– Markkinoinnin perusteet, asiakashyöty ja kohderyhmät, markkinointikanavat, -suunnitelma ja -budjetti
– Kansainvälinen markkinointi

Työskentelytavat ja aikataulutus: Toteutukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä ja kolme webinaaria: 24.01.2020 14.15 - 15.45, 13.02.2020 10.15 - 11.45, 16.04.2020 10.15 - 11.45.
Arviointi: 
Arviointiasteikko 0-5
Muuta infoa: Opiskelijalla on hyvä olla webbikamera ja headset.
Opettaja(t): Sari Peltola
Email: sari.peltola@humak.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@humak.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 08.12.2019
Ajankohta: 24.01.2020 - 16.04.2020