Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla keskitytään avosairaanhoidon vastaanotolla työskentelevän sairaanhoitajan toimenkuvaan ja vastuualueisiin. Tunnistat keskeiset asiakas- / potilasryhmät ja heidän ongelmansa. Ymmärrät hoidontarpeen arvioinnin merkityksen ja rakenteen sekä osaat tutkia, hoitaa ja ohjata sairaanhoitajan vastaanoton tyypillisimpiä asiakkaita / potilaita. Lisäksi hallitset keskeiset sairaanhoitajan vastaanoton toimenpiteet ja ymmärrät puhelinneuvonnan ja sähköisen palvelun merkityksen sairaanhoitajan vastaanottotyössä.

Tavoitteet: Sairaanhoitajan toimenkuva ja vastuualue sairaanhoitajan vastaanotolla. Sairaanhoitajan vastaanoton keskeiset asiakas-/potilasryhmät. Sähköiset palvelut ja puhelinneuvonta. Hoidontarpeenarviointi. Ohjaus- ja opetus vastaanottotyössä. Vastaanoton keskeiset tutkimukset, toimenpiteet ja hoidonohjaus. Sairaanhoitajan vastaanottotyöhön keskeisesti liittyvä kansansairauksien (esim. dm, RR, sydänsairaudet) hoito on rajattu pois tältä opintojaksolta).
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

virtuaalitoteutus, oppimistehtävät

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadi aiempia opintoja, mutta hyödyt opintojaksosta enemmän, jos olet jo tehnyt kahden ensimmäisen lukukauden opinnot.
Opettaja(t): Kirsi Sallinen
Email: Kirsi.Sallinen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ