Biopankki

-
5 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  För alla, Hälsa och välmående

Språk: 
Beskrivning: 

Biopankkien tehtävänä on kerätä ja säilyttää ihmisistä peräisin olevia näytteitä ja niihin liittyvää tietoa sekä luovuttaa niitä lääketieteelliseen tutkimuskäyttöön. Biopankkitutkimuksen tarkoituksena on terveyden edistäminen, tautimekanismien ymmärtäminen tai terveyden- ja sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen edelleen kehittäminen. Biopankkitoiminta on jo nyt ja tulevaisuudessa osa terveydenhuollon toimintaa.

Mål: Keskeiset sisällöt:
- biopankkitoiminta
- asiakkaan ohjaus biopankkitoimintaan liittyvissä asioissa
- biopankkitoiminnan eettiset kysymykset

Osaamistavoitteet: Opiskeija
- osaa kuvata biopankkitoimintaa ja sen merkitystä terveydenhuollossa
- osaa ohjata potilaita/asiakkaita biopankkitoimintaan liittyvissä asioissa
- osaa soveltaa biopankkitoimintaan liittyvää tietoa ammatillisessa toiminnassaan
Arbetsformer och schemaläggning: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Utvärderind: 

Arviointiasteikko: 0 – 5

Tidigare studier: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Lärare: Anssi Mähönen
Email: anssi.mahonen@savonia.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 30.04.2019
Datum: 01.06.2019 - 31.07.2019
KURSEN ÄR FULL