Våren
Kursnamn Digitaalinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Kursdatum 05.02.2024 - 12.05.2024
Yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Jaana Tilli, Julia Sahramäki
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 14.03.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Digitaalinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

05.02.2024 - 12.05.2024

Beskrivning

 Tavoitteet:

Opiskelija
 • ymmärtää digitaalisen teknologian merkityksen ja syventää osaamistaan yksilöiden ja yhteisöjen terveyden edistämisessä
 • tutustuu erilaisiin digitaalisiin työkaluihin ja sovelluksiin, jotka tukevat terveyden edistämistä ja asiakkaan/potilaan itsehoitoa
 • kehittää ja syventää osaamistaan digitaalisessa terveyden edistämisen viestinnässä
 • osaa huomioida työssään digitaalisessa työympäristössä asiakastyöhön liittyviä eettisiä ja tietoturvallisuuteen liittyviä näkökulmia
 • osaa huomioida etätyöskentelyn ja kognitiiviseen ergonomian merkityksen omalle työhyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle
Sisältö:
 • digitaalinen työympäristö
 • terveyden edistäminen
 • viestintä digitaalisessa työympäristössä
 • tietoturva
 • eettiset näkökulmat digitaalisessa asiakastyössä
 • työssä jaksaminen ja työhyvinvointi

Bedömningskriterier

0-5

Opintojakso on suoritettu kun kaikki opintojakson osat on suoritettu.

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen työskentely, verkkotestejä. Opintojakso toteutuu verkossa Diakle- oppimisympäristössä.

Anmälningsinformation

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.