Non-stop
Kursnamn Ekososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen yhteisöissä
Kursdatum 15.01.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Savolainen Katri
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.11.2023 - 31.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Ekososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen yhteisöissä

15.01.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Ekososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen yhteisöissä -opintojakso (5 op) sisältyy Kestävän tulevaisuuden asiantuntijan tutkinto-ohjelman monialaisiin valinnaisiin alakohtaisiin opintoihin.

Oppimistehtävänä on ideoida kehittämishanke, jolla voidaan edistää ekososiaalista hyvinvointia, osallisuutta ja turvallisuutta lähiyhteisössä. Hankeidea voi liittyä esimerkiksi:

 • lähiympäristön tai arkiympäristön kehittämiseen
 • ympäristön- ja luonnonsuojeluun
 • kestävän maatalouden ja ruokajärjestelmän edistämiseen
 • ilmastonmuutoksen torjuntaan
 • sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen
 • kulttuurisensitiivisyyden edistämiseen
 • koulutukseen ja tietoisuuden lisäämiseen
 • vesivarojen hallintaan
 • kaupunki-/ yhdyskunta- /aluesuunnitteluun
 • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (esim. mielenterveys)
 • yritysten vastuullisuuteen ja kestävään liiketoimintaan tai
 • kansainväliseen kehitysyhteistyöhön.

Förkunskapskrav

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakson arviointi perustuu erilaisiin arvioitaviin oppimistehtäviin ja työelämälähtöiseen kehittämistyöhön. Arviointi muodostuu opettajien arvioinneista, vertaisarvioinneista sekä itsearvioinnista.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojaksolla opiskelija työskentelee itsenäisesti. Itsenäistä opiskelua 135 tuntia.

Opiskelijalla on mahdollisuus yksilölliseen ohjaukseen verkossa seuraavan aikataulun mukaisesti: 22.1; 19.2; 18.3; 15.4 ja 13.5 klo 15-16.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.