Hösten | Fullbokad
Kursnamn Etiikka sosiaali- ja terveysalalla
Kursdatum 19.09.2022 - 19.12.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 04.09.2022
Kursförverkligande

Etiikka sosiaali- ja terveysalalla

19.09.2022 - 19.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Tunnistaa erilaiset teoreettiset lähtökohdat etiikan tarkastelulle. Tunnistaa toimintaan ja tilanteisiin liittyviä eettisiä näkökulmia. Osaa tarkastella oman ammatillisen toimintansa seurauksia etiikan näkökulmasta ja perustella ne. Sisältö: Mitä etiikan teoreettiset lähtökohdat ovat? Millaisia näkökulmia etiikan tarkasteluun on sosiaali- ja terveysalalla? Millaisia eettisiä haasteita liittyy sosiaali- ja terveysalalla työskentelyyn? Millaisia seurauksia erilaisilla ammatillisilla valinnoilla voi olla etiikan näkökulmasta? Miten erilaisia teoreettisia näkökulmia sovelletaan ja perustellaan sosiaali- ja terveysalalla?

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opiskelija osaa

a.käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä c.hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia d.arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa g.perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso sisältää kaksi verkkotenttiä.