Non-stop
Kursnamn Hoitotyön toimintojen perusteet I, 6 op
Kursdatum 16.01.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Satakunnan ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 6 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Aino Pelto-Huikko ja Hanna Rautava-Nurmi
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 09.06.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Hoitotyön toimintojen perusteet I, 6 op

16.01.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Tavoitteet

Osaa noudattaa infektioiden torjunnan periaatteita. Ymmärtää anatomian ja fysiologian merkityksen osana hoitotyötä. Ymmärtää ja osaa toteuttaa hoitotyössä tarvittavia keskeisiä toimenpiteitä ja diagnostisia tutkimuksia. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan/potilaan yksilöllistä hoitoa monialaisessa yhteistyössä. Tuntee eri kohderyhmille suunnattuja ravitsemussuosituksia ja osaa arvioida asiakkaan/potilaan ravitsemustilaa ja tunnistaa vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/potilaan.

Sisältö

Mikrobiologia ja aseptiikan perusteet; anatomian ja fysiologian perusteet; immunologian perusteet; hoitotyön keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset FinCC 4.0 seuraavien komponenttien mukaisesti: erittäminen, hengitys, nestetasapaino, päivittäiset toiminnot ja omatoimisuus, ravitsemus, verenkierto. Syntyvän osaamisen luokitus: perusosaaminen

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 1-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson sisältö on jaettu kahdeksaan eri osaan:

1. Mikrobiologia ja aseptiikan perusteet 27h

2. Anatomian termit ja immunologian perusteet 13 h

3. Päivittäiset toiminnot ja omatoimisuus sekä tähän liittyvä anatomian ja fysiologian perusteet 20h

4. Erittäminen sekä tähän liittyvä anatomian ja fysiologian perusteet 20h

5. Hengitys sekä tähän liittyvä anatomian ja fysiologian perusteet 20h

6. Nestetasapaino sekä tähän liittyvä anatomian ja fysiologian perusteet 20h

7. Ravitsemus sekä tähän liittyvä anatomian ja fysiologian perusteet 20h

8. Verenkierto sekä tähän liittyvä anatomian ja fysiologian perusteet 20h

 

Opiskelija aloittaa opintojakson osista 1-2. Tämän osan opiskelemisen jälkeen opiskelija voi aloittaa osien 3-8 opiskelemisen. Osat 3-8 alkavat anatomian ja fysiologian sisällöillä. Anatomian ja fysiologian sisältöjen opiskelun jälkeen opiskelija jatkaa osan hoitotyöhön taitoihin ja toimintoihin liittyvien sisältöjen opiskeluun. Osissa 3-8 on jokaisessa aiheeseen liittyvä soveltava tehtävä,

Mer information

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Anmälningsinformation

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.