Hösten
Kursnamn Kipu ja sen lääkkeetön hoito
Kursdatum 15.09.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 01.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Kipu ja sen lääkkeetön hoito

15.09.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Osallistuja osaa erottaa kivun eri ilmenemismuodot, osaa arvioida kipua käyttämällä siihen sopivia arviointimenetelmiä, ja osaa valita monipuolisesti kivun hoitoon liittyviä hoitomenetelmiä. Osallistuja osaa soveltaa tietoa potilaan tai asiakkaan hoidossa ja kuntoutuksessa. Sisältö: Sisältö muodostuu 4 teemasta, joita ovat: 1. mitä kipu on? (1 op) 2. kivun arviointi (2 op) 3. kivun lääkkeetön hoito (1 op) 5. krooninen kipu ja sen hallinta (1 op).

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty. Verkkokurssilla on erilaisia itsearviointitestejä, jotka eivät vaikuta arviointiin, mutta auttavat lopputestin tekemisessä.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso on automatisoitu verkkokurssi. Opiskelija voi edetä omassa tahdissa ja merkitä osatehtäviä suoritetuksi. Opintojaksolla on lopputestiin tulevan opintomateriaalin lisäksi lisämateriaalia, joihin opiskelija voi halutessaan tutustua. Verkkokurssin lopussa on lopputesti, jonka perusteella arvosana muodostuu (hyväksytty).

Opintojakson lopussa on tietotesti, jonka opiskelija voi tehdä, kun on opiskellut kaikki osiot. Loppukokeen tekemisen edellytys on, että opiskelija on tehnyt kussakin osiossa olevat tehtävät ja itsearviointitestit. Itsearviointitestien avulla opiskelija voi kerrata oppimaansa ja se auttaa loppukokeen tekemisessä.

Info

Opiskelumateriaali on kurssialustalla. Kurssilla on myös itseopiskelumateriaalia, joihin voi halutessaan tutustua. Opiskelija voi hyödyntää myös muuta materiaalia aiheen opiskelussa.

Suomeksi

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa 135 tuntia opiskelijan työtä. Opintojakso muodostuu 4 osiota ja niiden työmäärästä seuraavasti:

Osio 1 = 1 op (27 tuntia) Osio 2 = 2 op (54 tuntia) Osio 3 = 1 op (27 tuntia) Osio 4 = 1 op (27 tuntia)