Non-stop | Fullbokad
Kursnamn Lumoava luontomatkailu Suomessa
Kursdatum 03.01.2022 - 18.12.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB
Lärare Xamkin lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 22.11.2021 - 18.10.2022
Kursförverkligande

Lumoava luontomatkailu Suomessa

03.01.2022 - 18.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija saa perustiedot luontomatkailusta. Tutustuminen kansallispuistoihin ja luonnonpuistoihin antaa monipuolisen kuvan maamme luontokohteista. Opiskelija tutustuu jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä luontoon liittyviin tarinoihin ja luontoelämyksiin. Sisältö: – luontomatkailu käsitteenä – jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet – kansallispuistot – luonnonpuistot – tarinoita luonnosta – luontoelämyksiä

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 1 – 5

Monivalintakysymyksistä koostuvat verkkotentit.

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen. Oppimistehtäviin kuuluu kaksi verkkotenttiä.

Info

Nonstop aloitus, opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 3.1.2022 alkaen. Suoritusaika 2 kk.

Ei sisäänottoa heinäkuussa.