Non-stop
Kursnamn Peliohjelmoinnin jatkokurssi
Kursdatum 06.02.2023 - 30.11.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 28.08.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Peliohjelmoinnin jatkokurssi

06.02.2023 - 30.11.2023

Beskrivning

Tavoitteet:  Opintojakson tavoitteena on tutustua peliohjelmointiin edistyneimpiin aiheisiin Unity-pelimoottorin avulla. Tällaisia aiheita ovat mm. pelillistäminen, monipelit ja mobiilipelit. Sisältö:  • Tarvittaessa Unity-pelimoottorin ja C#-ohjelmointikielen kertausta • Tarvittaessa 2D- ja 3D-peliohjelmoinnin kertausta Unity-pelimoottorilla • Pelillistämisen idea ja käytännön esimerkkejä • Monipelien perusidea Unity-pelimoottorilla • Mobiilipelien perusidea Unity-pelimoottorilla Android-ympäristöön • Mahdollisia muita aiheita

Förkunskapskrav

Peliohjelmoinnin perustiedot jollain pelimoottorilla (esim. Unity).

Bedömningskriterier

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

• Opintojakson suoritus perustuu hyväksytysti tehtyihin ohjelmointitehtäviin, joita opiskelija voi tehdä ja palauttaa täysin omaan tahtiinsa. Ohjelmointitehtäviä on kolme kappaletta. • Opintojako on suoritettu, kun kaikki tehtävät on hyväksytysti palautettu opintojakson Learn-alustalle. • Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojako perustuu opettajan tekemään kirjalliseen materiaaliin, sekä opetusvideoihin. Ulkopuolista materiaalia ei välttämättä tarvita.

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle. • Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä. • Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

Info

Koulutus alkaa 6.2.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on kolme (3) kuukautta.Viimeinen opintojen ilmoittautumispäivä on 28.8.2023.