Non-stop
Kursnamn Seikkaile sotepalveluviidakossa (TO00BQ76-3005)
Kursdatum 01.12.2021 - 30.06.2022
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch HUBBEN för alla, Hälsa och välmående HUB
Lärare Annika Kultavirta
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 22.11.2021 - 31.05.2022
Kursförverkligande
Anmälning

Seikkaile sotepalveluviidakossa (TO00BQ76-3005)

01.12.2021 - 30.06.2022

Beskrivning

Opiskelija osaa:

  • kuvata erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita ja tunnistaa erilaiset palvelut ja järjestämisvastuut.
  • tunnistaa eri palvelujärjestelmissä sähköisiä palvelupolkuja.
  • tunnistaa käyttäjän näkökulmasta erilasia sähköisiä asiointipalveluja ja virtuaalivastaanottoja.

Förkunskapskrav

Ei esitietovaatimuksia.

Bedömningskriterier

MOOC arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää

  • palvelupolkuun ja järjestämisvastuisiin liittyvän materiaaliin tutustumista, sen merkitsemistä suoritetuksi
  • mindmap- ja vertaisarviointi tehtävän tekemistä ja sen merkitsemistä suoritetuksi.
  • palvelujen käytettävyyteen liittyvien kysymysten pohtimista ja suorituksen merkitsemistä
  • lopputestin tekemistä hyväksytysti, niin että saat pisteitä vähintään 8/12.

Arbetsformer och schemaläggning

MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Info

Tämä MOOC on SotePeda 24/7 hankkeen tuottama.

Mer information

1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.