Våren
Kursnamn Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen hoito
Kursdatum 11.03.2024 - 29.04.2024
Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Humanistisk och pedagogisk HUB, Hälsa och välmående HUB
Lärare Satu Halonen -Turun amk
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.11.2023 - 01.03.2024
Kursförverkligande
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen hoito

11.03.2024 - 29.04.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
 • Opiskelija on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
 • Opiskelija tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
 • Opiskelija tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
 • Opiskelija tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
 • Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Sisältö:

 • Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys.
 • Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi.
 • Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat.
 • Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
 • Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

 • Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 11.3.2024

 

Oppimismenetelmät

 • verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen
 • itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

 

Anmälningsinformation

Opintojaksolla on määritellyt kiintiöt:

 • 80 opiskelijaa per AMK:
 • 40 tutkinto-opiskelijaa
 • 20 ristiinopiskelijaa TÄYNNÄ
 • 20 avoimen AMK:n opiskelijaa.

Huom! HAMK:n, Humakin, Turku AMK:n ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa