Non-stop
Kursnamn Self Branding
Kursdatum 05.10.2022 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Engelska
Studiepoäng 1 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Anna-Elina Pekonen, Miina Kivelä
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 05.10.2022 - 29.06.2023
Kursförverkligande
Anmälning

Self Branding

05.10.2022 - 31.08.2023

Beskrivning

This course is an introduction to personal branding in digital platforms. You get to build or refresh your own professional brand by filling in pages on a personal branding book template.

Learning outcomes

After completing the course you:

  • will have a basic overview on digital self branding
  • know how to build and strengthen your professional network
  • know the basics of professional online communication

• will have knowledge on content marketing and different digital platforms

Arbetsformer och schemaläggning

Online and independently