Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla opit valmiin liiketoiminnan mahdollisuuksista yrittäjyyden aloitustapana. Arvioit omia mahdollisuuksiasi ryhtyä yrittäjäksi valitsemassasi liiketoiminnassa omistajanvaihdoksen (yrityskaupan tai sukupolvenvaihdoksen), franchising-yrittäjyyden ja lisenssin ostoon perustuvan yrittäjyyden kannalta. Laadit oman reittikartan yrittäjyyteen ja tarkastelet sen toteuttamista käytännössä. Opintojakson aikana sinulle muodostuu käsitys valmiin liiketoiminnan mahdollisuuksista ja niiden soveltumisesta juuri sinulle sekä näkemys siitä, miten eteneminen omalla yrittäjyyspolulla käytännössä tapahtuisi huomioiden tärkeät asiat ja neuvonta- ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden tarjoamat palvelut.

Tavoitteet: Opiskelija: perehtyy markkinatestatun liiketoiminnan aloitustapoihin, tietää kohteen määrittämisen ja arvioinnin keinot sekä hinnan määrittelyn perusperiaatteet, tietää yrittäjyyden aloittamiseen liittyvistä prosesseista, sopimuksista ja oikeudellisista kysymyksistä, osaa arvioida liiketoiminnan menestymisen mahdollisuuksia.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

virtuaalitoteutus, oppimistehtäviä, portfolio

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Mika Pasanen
Email: Mika.Pasanen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 28.04.2019
Ajankohta: 15.05.2019 - 31.07.2019