Etiikka ja yritystoiminta

-
3 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  4everyone, Culture, Nature and Environment, Hospitality Management, Health and Wellbeing, Technology, Business, Entrepreneurship

Course language: 
Course description: 

Opintojaksolla perehdytään etiikkaan ja sen soveltamiseen yritystoiminnassa.

Objectives: Sisältöalueita ovat mm. etiikan lähtökohdat, eettinen herkkyys, moraalikoodit ja hyveet.

Oppimistavoitteet: Opiskelija tuntee etiikkaan ja etiikan perusteisiin liittyvät keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa perustella eettisiä valintojaan. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä eettisistä ratkaisuista liiketoiminnan alalla ja kommentoida niitä. Opiskelija kykenee itsenäisesti pohtimaan omaa moraalikoodiaan.
Working methods and scheduling: 

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Opintojaksoon sisältyy luentovideoita, oppimista palvelevia lyhyitä monivalintatenttejä, osallistuminen yhteen ryhmäkeskusteluun verkossa sekä lopputehtävänä lyhyt sisältöä käytäntöön peilaava essee.

Assessment: 

Arviointi 1-5

Earlier education: Ei edellytä aiempia etiikan, filosofian tai liiketalouden opintoja.
Teacher(s): VTM, KTT Anmari Viljamaa
Email: anmari.viljamaa@seamk.fi
Queries related to enrollment practices: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 14.04.2019
Date: 03.06.2019 - 31.07.2019
COURSE FULL