Kontaktuppgifter till öppna YH

Den öppna yrkeshögskolan passar alla

Öppen yrkeshögskoleundervisning följer yrkeshögskolornas läroplaner och är öppen för alla oavsett utbildning eller ålder. Du kan genomföra enstaka studieperioder eller bredare helheter.

common image

Öppna yrkeshögskolan passar dig om du till exempel:

 

  • vill utveckla och fördjupa kunskaper som du behöver i arbetslivet
  • har planer på att söka till yrkeshögskolestudier eller till högre yrkeshögskolestudier
  • vill bredda din allmänbildning.

 

Du kan genomföra studierna som när-, flerforms- eller nätstudier. Närstudierna ordnas i yrkeshögskolornas föreläsningssalar och klassrum, laboratorier, smågrupper och studior. Nätstudierna kan du genomföra oberoende av tid och plats, också utomlands. Nätstudierna kan bestå av både självständiga studier och grupparbete som görs över nätet. Flerformsstudierna innehåller både när- och nätstudier. En del av studierna kan genomföras vid sidan om arbetet.

Anmälan och avgifter

Du anmäler dig till studierna via yrkeshögskolornas webbplatser. De studerande antas vanligen i anmälningsordning. Det kan finnas vissa krav på tidigare kunnande till exempel för de fördjupade studierna. Det lönar sig därför att läsa noggrant igenom kursbeskrivningarna. Studierna vid öppna yrkeshögskolan är avgiftsbelagda. Studieavgifterna varierar enligt yrkeshögskola, men är maximalt 15 euro per studiepoäng.

Centria University of Applied Sciences

Diakonia University of Applied Sciences

Haaga-Helia University of Applied Sciences

HUMAK University of Applied Sciences

HAMK University of Applied Sciences

Högskolan på Åland

Jyväskylä University of Applied Sciences

XAMK University of Applied Sciences

Kajaani University of Applied Sciences

Karelia University of Applied Sciences

LAB University of Applied Sciences

Lapland University of Applied Sciences

Laurea University of Applied Sciences

Metropolia University of Applied Sciences

Oulu University of Applied Sciences

Satakunta University of Applied Sciences

Savonia University of Applied Sciences

Seinäjoki University of Applied Sciences

Tampere University of Applied Sciences

Turku University of Applied Sciences

Vaasa University of Applied Sciences

Yrkeshögskolan Arcada

Yrkeshögskolan Novia