Non-stop
Opintojakson nimi Asiakirjoittajan suomi, B2.2-taso
Opintojakson ajankohta 16.09.2024 - 31.07.2025
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Länsivuori Marjo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 30.06.2025
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Asiakirjoittajan suomi, B2.2-taso

16.09.2024 - 31.07.2025

Opintojakson kuvaus

Nämä opinnot suoritettuasi osaat:

  • kertoa itsestäsi, taustastasi, jokapäiväisestä arjestasi sekä työ- ja opiskeluhistoriastasi laajasti kirjallisesti,
  • käsitellä konkreettisia ja abstrakteja asioita monipuolisesti eri näkökulmista, perustellen omat näkemyksesi,
  • eritellä teksteistä ja suullisesta viestinnästä syy- ja seuraussuhteet,
  • tiivistää keskeiset kohdat pitkähköistä teksteistä (tietokirjallisuus, raportit, kaunokirjallisuus) ja suullisista esityksistä (uutiset, luennot, dokumentit, podcastit),
  • kirjoittaa laajoja tekstejä, joissa pystyt myös kommentoimaan toisten tekstejä käyttämällä lähdeviittauksia,
  • käyttää pääsääntöisesti oikeaa sävyä ja tyyliä viestinnässään sekä
  • käyttää kirjoitetulle kielelle tyypillisiä rakenteita.

Sisältö

  • kirjoitetun kielen rakenteet: rektiot ja lauseenvastikkeet, tilastokielen ja abstraktin kielen käyttö, erilaiset tekstin sidostamistavat, tekstin symmetrisyys
  • erilaisten asiatekstien ja työelämän tekstien kuten sähköpostiviestien ymmärtäminen
  • tuottaminen, erityisesti asiakirjoittaminen (esim. referaatti, reflektoiva teksti, raportti jostakin omasta toiminnasta, vaikuttamaan pyrkivä asiantuntijapuheenvuoro)

B2-tason eli YKI4-tason kielioppiasiat, kurssilla tavoitellaan tasoa B2.2.

Edeltävyysehdot

Ei vaadita edeltäviä opintoja. Suositeltu: B2-tason kielitaito, ei vaatimusta todistuksesta.

Kohderyhmä: maahanmuuttajat ja ruotsia äidinkielenä puhuvat

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, tentteihin ja verkkokeskusteluihin. Numeroarviointi asteikolla 0-5: 0 on hylätty ja 5 on paras.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Edunia ja Zoom)

Opintojaksolla opiskellaan verkossa Edunia-oppimisympäristössä. Opintojakso alkaa 16.9.2024 ja päättyy 31.7.2025. Kurssin aloitustapaaminen on Zoomissa 20.9. klo 13.

Opiskelija tekee verkkotehtäviä ja kirjoittaa suomenkielisiä tekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisien tekstilajien piirteitä sekä niiden laatimista. Kirjoittamisen ja erilaisten tekstien lisäksi harjoitellaan myös B2-tason kielioppia. Voit suorittaa kurssin myös ilman kirjoitustehtäviä. Huomioi kuitenkin, että tämä vaikuttaa arvosanaan. On myös mahdollista kirjoittaa vain osa kurssin kirjoitustehtävistä.

Opettaja antaa palautetta teksteistä. Opintojakso arvioidaan tehtävien ja kirjoitustehtävien perusteella.

Tämä on hyvä tuki esimerkiksi muunkielisille suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa opiskeleville ENNEN opinnäytetyön tekemistä.

Opintojakson lisätiedot

Kurssi ei sovellu suomea äidinkielenään puhuville.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat kaikille osallistujille maksuttomia.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.