Non-stop
Kursnamn Asiakirjoittajan suomi, B2.2-taso
Kursdatum 16.09.2024 - 31.07.2025
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB
Lärare Länsivuori Marjo
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 30.06.2025
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Asiakirjoittajan suomi, B2.2-taso

16.09.2024 - 31.07.2025

Beskrivning

Nämä opinnot suoritettuasi osaat:

  • kertoa itsestäsi, taustastasi, jokapäiväisestä arjestasi sekä työ- ja opiskeluhistoriastasi laajasti kirjallisesti,
  • käsitellä konkreettisia ja abstrakteja asioita monipuolisesti eri näkökulmista, perustellen omat näkemyksesi,
  • eritellä teksteistä ja suullisesta viestinnästä syy- ja seuraussuhteet,
  • tiivistää keskeiset kohdat pitkähköistä teksteistä (tietokirjallisuus, raportit, kaunokirjallisuus) ja suullisista esityksistä (uutiset, luennot, dokumentit, podcastit),
  • kirjoittaa laajoja tekstejä, joissa pystyt myös kommentoimaan toisten tekstejä käyttämällä lähdeviittauksia,
  • käyttää pääsääntöisesti oikeaa sävyä ja tyyliä viestinnässään sekä
  • käyttää kirjoitetulle kielelle tyypillisiä rakenteita.

Sisältö

  • kirjoitetun kielen rakenteet: rektiot ja lauseenvastikkeet, tilastokielen ja abstraktin kielen käyttö, erilaiset tekstin sidostamistavat, tekstin symmetrisyys
  • erilaisten asiatekstien ja työelämän tekstien kuten sähköpostiviestien ymmärtäminen
  • tuottaminen, erityisesti asiakirjoittaminen (esim. referaatti, reflektoiva teksti, raportti jostakin omasta toiminnasta, vaikuttamaan pyrkivä asiantuntijapuheenvuoro)

B2-tason eli YKI4-tason kielioppiasiat, kurssilla tavoitellaan tasoa B2.2.

Förkunskapskrav

Ei vaadita edeltäviä opintoja. Suositeltu: B2-tason kielitaito, ei vaatimusta todistuksesta.

Kohderyhmä: maahanmuuttajat ja ruotsia äidinkielenä puhuvat

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, tentteihin ja verkkokeskusteluihin. Numeroarviointi asteikolla 0-5: 0 on hylätty ja 5 on paras.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Edunia ja Zoom)

Opintojaksolla opiskellaan verkossa Edunia-oppimisympäristössä. Opintojakso alkaa 16.9.2024 ja päättyy 31.7.2025. Kurssin aloitustapaaminen on Zoomissa 20.9. klo 13.

Opiskelija tekee verkkotehtäviä ja kirjoittaa suomenkielisiä tekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisien tekstilajien piirteitä sekä niiden laatimista. Kirjoittamisen ja erilaisten tekstien lisäksi harjoitellaan myös B2-tason kielioppia. Voit suorittaa kurssin myös ilman kirjoitustehtäviä. Huomioi kuitenkin, että tämä vaikuttaa arvosanaan. On myös mahdollista kirjoittaa vain osa kurssin kirjoitustehtävistä.

Opettaja antaa palautetta teksteistä. Opintojakso arvioidaan tehtävien ja kirjoitustehtävien perusteella.

Tämä on hyvä tuki esimerkiksi muunkielisille suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa opiskeleville ENNEN opinnäytetyön tekemistä.

Mer information

Kurssi ei sovellu suomea äidinkielenään puhuville.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat kaikille osallistujille maksuttomia.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.