Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Asiakkaan kohtaaminen
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Lauri Saarelainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 28.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Asiakkaan kohtaaminen

15.01.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Opintojakson jälkeen tunnistat haastavien kohtaamistilanteiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja vahvistat valmiuksiasi toimia niissä
  • Opit myös tunnistamaan oman toimintasi vaikutuksen haastavien tilanteiden muodostumiseen sekä ennakoimaan ja sitä kautta ehkäisemään haastavien tilanteiden syntymistä

Sisältö

  • Haastavien kohtaamistilanteiden synty, tilanteisiin vaikuttavat tekijät ja tilanteissa toimiminen

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä – hylätty. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää jokaisen oppimistehtävän palauttamista.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson tiedot

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson lisätiedot

Itsenäinen opiskelu: materiaaleihin ja kirjallisuuteen perehtyminen sekä kirjalliset oppimistehtävät

  • Opintojaksoon kuuluu kolme (3) itsenäisesti opiskeltavaa osiota, joihin liittyen tehdään kolme (3) oppimistehtävää.
  • Tehtävät sisältävät opintojakson orientoivan tehtävän, valmistautumista ja tilanteessa toimimista käsittelevän oppimistehtävää sekä opintojakson kokoavan itsearvioinnin.
  • Opintojakson laajuus on 2 op, mikä vastaa n. 54 h työmäärää. Opintojakson sisällä työmäärä jakautuu: kirjallisuuteen tutustuminen n. 40 h, Moodlen materiaaleihin tutustuminen n. 4 h, tehtävien teko n. 10 h.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.