Våren | Fullbokad
Kursnamn Asiakkaan kohtaaminen
Kursdatum 15.01.2024 - 31.05.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Lauri Saarelainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 28.04.2024
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Asiakkaan kohtaaminen

15.01.2024 - 31.05.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Opintojakson jälkeen tunnistat haastavien kohtaamistilanteiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja vahvistat valmiuksiasi toimia niissä
  • Opit myös tunnistamaan oman toimintasi vaikutuksen haastavien tilanteiden muodostumiseen sekä ennakoimaan ja sitä kautta ehkäisemään haastavien tilanteiden syntymistä

Sisältö

  • Haastavien kohtaamistilanteiden synty, tilanteisiin vaikuttavat tekijät ja tilanteissa toimiminen

Bedömningskriterier

Arviointikriteerit Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä – hylätty. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää jokaisen oppimistehtävän palauttamista.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Info

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Mer information

Itsenäinen opiskelu: materiaaleihin ja kirjallisuuteen perehtyminen sekä kirjalliset oppimistehtävät

  • Opintojaksoon kuuluu kolme (3) itsenäisesti opiskeltavaa osiota, joihin liittyen tehdään kolme (3) oppimistehtävää.
  • Tehtävät sisältävät opintojakson orientoivan tehtävän, valmistautumista ja tilanteessa toimimista käsittelevän oppimistehtävää sekä opintojakson kokoavan itsearvioinnin.
  • Opintojakson laajuus on 2 op, mikä vastaa n. 54 h työmäärää. Opintojakson sisällä työmäärä jakautuu: kirjallisuuteen tutustuminen n. 40 h, Moodlen materiaaleihin tutustuminen n. 4 h, tehtävien teko n. 10 h.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.