Non-stop
Opintojakson nimi C-ohjelmointi
Opintojakson ajankohta 06.02.2020 - 31.12.2021
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.02.2020 - 31.07.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

C-ohjelmointi

06.02.2020 - 31.12.2021

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

 • opiskelija osaa toteuttaa vuorovaikutteisia ohjelmia käyttäen eri kontrollirakenteita
 • opiskelija osaa jakaa ohjelman aliohjelmiin ja käyttää parametreja
 • opiskelija osaa käyttää taulukkorakennetta.

Sisältö

 • Algoritminen ajattelu
 • Proseduraalinen ohjelmointi lausekielellä (C):
  • syöttö ja tulostus
  • muuttujat
  • vakiot ja tyypit
  • lausekkeet ja lauseet
  • peräkkäisyys
  • valinta
  • toisto
  • taulukkorakenne
  • aliohjelmat
  • paluuarvo
  • parametrit.

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Arviointikriteerit

Kun opiskelija on tehnyt vähintään 80% tehtävistä, tulee hänen kurssiarvioinnin saamiseksi lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport@metropolia.fi

Kurssiarviointi on hyväksytty/hylätty.

Arvioinnit pyritään viemään mahdollisimman nopeasi Metropolian opiskelijarekisteriin, mutta tutkintosääntömme mukaisesti enintään neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet opiskelijan ilmoituksen opintojakson suorittamisesta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% itsenäisesti netin kautta suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7. Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin, ajankohdasta tai paikasta riippumatta.

Oppimisympäristönä toimii Metropolian Viope -ympäristö josta myös kaikki opiskelumateriaali löytyy.

Opintojakson tiedot

Kurssi toteutetaan Viope -oppimisympäristössä ja se on 100% itsensäisesti suoritettava kurssin jonka voi suorittaa täysin omaan tahtiin.

Kurssille voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7.

Ilmoittautumistiedot

Kurssi toimii NonStop periaatteella, joten sille voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7. Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi ja sen suoritusaika riippuu täysin opiskelijasta itsestään.