Non-stop
Kursnamn C-ohjelmointi
Kursdatum 06.02.2020 - 31.12.2025
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare viopesupport@metropolia.fi
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 06.02.2020 - 31.12.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

C-ohjelmointi

06.02.2020 - 31.12.2025

Beskrivning

Tavoitteet

 • opiskelija osaa toteuttaa vuorovaikutteisia ohjelmia käyttäen eri kontrollirakenteita
 • opiskelija osaa jakaa ohjelman aliohjelmiin ja käyttää parametreja
 • opiskelija osaa käyttää taulukkorakennetta.

Sisältö

 • Algoritminen ajattelu
 • Proseduraalinen ohjelmointi lausekielellä (C):
  • syöttö ja tulostus
  • muuttujat
  • vakiot ja tyypit
  • lausekkeet ja lauseet
  • peräkkäisyys
  • valinta
  • toisto
  • taulukkorakenne
  • aliohjelmat
  • paluuarvo
  • parametrit.

Förkunskapskrav

Ei ole.

Bedömningskriterier

Kun opiskelija on tehnyt vähintään 80% tehtävistä, tulee hänen kurssiarvioinnin saamiseksi lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport@metropolia.fi

Kurssiarviointi on hyväksytty/hylätty.

Arvioinnit pyritään viemään mahdollisimman nopeasi Metropolian opiskelijarekisteriin, mutta tutkintosääntömme mukaisesti enintään neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet opiskelijan ilmoituksen opintojakson suorittamisesta.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on 100% itsenäisesti netin kautta suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7. Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin, ajankohdasta tai paikasta riippumatta.

Oppimisympäristönä toimii Metropolian Viope -ympäristö josta myös kaikki opiskelumateriaali löytyy.

Info

Kurssi toteutetaan Viope -oppimisympäristössä ja se on 100% itsensäisesti suoritettava kurssin jonka voi suorittaa täysin omaan tahtiin.

Kurssille voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7.

Anmälningsinformation

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.