Kesä
Opintojakson nimi Vieraslajit
Opintojakson ajankohta 15.05.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 07.05.2024 - 26.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Vieraslajit

15.05.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Vieraslajit-opintojaksolla tutustutaan haitallisiin Suomessa tavattaviin vieraslajeihin. Opintojaksolla käsitellään nisäkkäitä, kasveja, hyönteisiä, sieniä ja kaloja. Tavoitteena on oppia, miten lajit tunnistetaan, miten vieraslajit leviävät ja miten niitä torjutaan turvallisesti. Sisältö: Opintojakso koostuu seuraavista osista
  • tervetuloa kurssille
  • käsitteet
  • vieraslajien ABC
  • viisi lajiryhmää
  • vieraslajien torjunta
  • loppukoe

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Testien ja loppukokeen hyväksytty suoritus on edellytys opintojakson hyväksytylle suoritukselle.

Jokaisen osion lopussa on testi. Testistä on saatava vähintään 80 % oikein, jotta suoritus on hyväksytty. Opintojakson lopussa on loppukoe. Kokeessa on sekä tunnistus- että teoriatehtäviä. Hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan vähintään 80 % pisteistä. Osiokohtaisissa testeissä ja loppukokeessa on rajallinen aika.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelija etenee itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Opintojakso ei sisällä tiettyyn ajankohtaan sidottuja luentoja eikä ryhmätöitä.

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen aloitus on 15.5.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.