Sommaren
Kursnamn Vieraslajit
Kursdatum 15.05.2024 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Naturvetenskaplig HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 07.05.2024 - 26.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Vieraslajit

15.05.2024 - 31.08.2024

Beskrivning

Tavoitteet: Vieraslajit-opintojaksolla tutustutaan haitallisiin Suomessa tavattaviin vieraslajeihin. Opintojaksolla käsitellään nisäkkäitä, kasveja, hyönteisiä, sieniä ja kaloja. Tavoitteena on oppia, miten lajit tunnistetaan, miten vieraslajit leviävät ja miten niitä torjutaan turvallisesti. Sisältö: Opintojakso koostuu seuraavista osista
  • tervetuloa kurssille
  • käsitteet
  • vieraslajien ABC
  • viisi lajiryhmää
  • vieraslajien torjunta
  • loppukoe

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Testien ja loppukokeen hyväksytty suoritus on edellytys opintojakson hyväksytylle suoritukselle.

Jokaisen osion lopussa on testi. Testistä on saatava vähintään 80 % oikein, jotta suoritus on hyväksytty. Opintojakson lopussa on loppukoe. Kokeessa on sekä tunnistus- että teoriatehtäviä. Hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan vähintään 80 % pisteistä. Osiokohtaisissa testeissä ja loppukokeessa on rajallinen aika.

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelija etenee itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Opintojakso ei sisällä tiettyyn ajankohtaan sidottuja luentoja eikä ryhmätöitä.

Info

Ensimmäinen aloitus on 15.5.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.